A Te edzésed. A Te szabadságod.

ÁSZF

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETՐSÉG

1.1. Szolgáltató neve: Suri Andrea, egyéni vállalkozó, KATA adózó. 
1.2. Szolgáltató székhelye: 1156 Bp. Páskomliget u. 37. 6/27.
Elérhetősége: www.espirito.hu; Telefon: 06 30 228 0742. 
1.3 Szolgáltató internetes honlapjának címe www.espirito.hu
1.4 Az általános szerződési feltételek elérhetők a weboldalon.
1.5 Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltató testedzési szolgáltatásaira, illetve minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi az vállalkozó szolgáltatásait. A jelen ÁSZF a Szolgáltató ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.
1.6. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

2. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI

2.1 Az szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei:
2.2 Az szolgáltatói szerződés megkötéséhez szükséges adatok és adatkezelés:
2.3 Egyéb rendelkezések
  1. A szolgáltatást igénybe venni kívánó személy feltételezhetően alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll.
  2. Amennyiben tudatosan akadályozza a szolgáltatás megfelelő színvonalú teljesítését, vagy zavar másokat az edzésben.
  3. A személynél bármilyen tiltott szer vagy anyag található, vagy ez feltételezhető.
  4. Az ügyfél ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.
  5. Az ügyfél szándékosan nem tartja be a szolgáltató utasításait az edzés során.
3. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
Az árak az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák, mivel a szolgáltató nem áfakörös. A kiválasztott  személyi edzés, konzultáció, szolgáltatási csomag és/vagy bármely típusú bérlet díja a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően, egy összegben, átutalással fizetendő. A szolgáltató a pénzügyi bizonylatokat papír alapon készíti el.

4. A SZOLGÁLTATÁS MINՐSÉGE, BIZTONSÁGA 

Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásunk minőségét és fókuszálunk az edzések biztonságosabbá tételére. 
  1. Cselekvőképes,
  2. Vállalja, hogy a szolgáltatások igénybe vétele során nem áll semmilyen tudatmódosító szer (drogok, gyógyszerek, alkohol) befolyása alatt.
  3. Kijelenti, hogy szabad akaratából és saját felelősségére használja a vállalkozó szolgáltatásait és eszközeit.